Announcements

ACTS 247 예배 회심 양육 선교적인 삶

교육부 소식

세례 및 입교

Author
office
Date
2021-03-27 13:41
Views
3282
  • 다음주일(4/4) 중고등부에서 입교와 세례식이 있습니다(세례: James Wonbin Byun 입교:Seung Hun Chi).
 
Total 40
Number Title Author Date Votes Views
20
2022 성약교회 Summer Bible School 등록안내
kcpc | 2022.04.02 | Votes 0 | Views 1235
kcpc 2022.04.02 0 1235
19
사순절 묵상을 위한 교재를 판매합니다.
kcpc | 2022.02.27 | Votes 0 | Views 1345
kcpc 2022.02.27 0 1345
18
중고등부 제자훈련
kcpc | 2022.02.27 | Votes 0 | Views 1340
kcpc 2022.02.27 0 1340
17
YG과 EM 주일 성경공부
kcpc | 2022.02.27 | Votes 0 | Views 1382
kcpc 2022.02.27 0 1382
16
중고등부 금요일이 현장 모임
kcpc | 2021.09.04 | Votes 0 | Views 2197
kcpc 2021.09.04 0 2197
15
유초등부 어린이 제자훈련
kcpc | 2021.09.04 | Votes 0 | Views 1666
kcpc 2021.09.04 0 1666
14
주일학교 영아부(0세-2세)반 오픈 및 자원봉사자 모집
kcpc | 2021.07.24 | Votes 0 | Views 1937
kcpc 2021.07.24 0 1937
13
Youth Lock-in
office | 2021.06.19 | Votes 0 | Views 2673
office 2021.06.19 0 2673
12
중고등부 금요 친교모임
office | 2021.05.22 | Votes 0 | Views 2884
office 2021.05.22 0 2884
11
여름성경학교
office | 2021.05.01 | Votes 0 | Views 3228
office 2021.05.01 0 3228