Announcements

ACTS 247 예배 회심 양육 선교적인 삶

교육부 소식

Total 31
Number Title Author Date Votes Views
21
주일학교 예배(영유아/유초등부)
office | 2022.10.14 | Votes 0 | Views 312
office 2022.10.14 0 312
20
2022 성약교회 Summer Bible School 등록안내
kcpc | 2022.04.02 | Votes 0 | Views 897
kcpc 2022.04.02 0 897
19
사순절 묵상을 위한 교재를 판매합니다.
kcpc | 2022.02.27 | Votes 0 | Views 1061
kcpc 2022.02.27 0 1061
18
중고등부 제자훈련
kcpc | 2022.02.27 | Votes 0 | Views 1057
kcpc 2022.02.27 0 1057
17
YG과 EM 주일 성경공부
kcpc | 2022.02.27 | Votes 0 | Views 1083
kcpc 2022.02.27 0 1083
16
중고등부 금요일이 현장 모임
kcpc | 2021.09.04 | Votes 0 | Views 1910
kcpc 2021.09.04 0 1910
15
유초등부 어린이 제자훈련
kcpc | 2021.09.04 | Votes 0 | Views 1402
kcpc 2021.09.04 0 1402
14
주일학교 영아부(0세-2세)반 오픈 및 자원봉사자 모집
kcpc | 2021.07.24 | Votes 0 | Views 1638
kcpc 2021.07.24 0 1638
13
Youth Lock-in
office | 2021.06.19 | Votes 0 | Views 2369
office 2021.06.19 0 2369
12
중고등부 금요 친교모임
office | 2021.05.22 | Votes 0 | Views 2602
office 2021.05.22 0 2602