Announcements

ACTS 247 예배 회심 양육 선교적인 삶

교육부 소식

Total 28
Number Title Author Date Votes Views
18
중고등부 제자훈련
kcpc | 2022.02.27 | Votes 0 | Views 986
kcpc 2022.02.27 0 986
17
YG과 EM 주일 성경공부
kcpc | 2022.02.27 | Votes 0 | Views 1016
kcpc 2022.02.27 0 1016
16
중고등부 금요일이 현장 모임
kcpc | 2021.09.04 | Votes 0 | Views 1837
kcpc 2021.09.04 0 1837
15
유초등부 어린이 제자훈련
kcpc | 2021.09.04 | Votes 0 | Views 1325
kcpc 2021.09.04 0 1325
14
주일학교 영아부(0세-2세)반 오픈 및 자원봉사자 모집
kcpc | 2021.07.24 | Votes 0 | Views 1546
kcpc 2021.07.24 0 1546
13
Youth Lock-in
office | 2021.06.19 | Votes 0 | Views 2270
office 2021.06.19 0 2270
12
중고등부 금요 친교모임
office | 2021.05.22 | Votes 0 | Views 2518
office 2021.05.22 0 2518
11
여름성경학교
office | 2021.05.01 | Votes 0 | Views 2919
office 2021.05.01 0 2919
10
졸업예배
office | 2021.04.25 | Votes 0 | Views 2579
office 2021.04.25 0 2579
9
세례 및 입교
office | 2021.03.27 | Votes 0 | Views 2974
office 2021.03.27 0 2974