Announcements

ACTS 247 예배 회심 양육 선교적인 삶

교회소식

Total 164
Number Title Author Date Votes Views
104
헌금 특송 문의 안내
kcpc | 2022.04.02 | Votes 0 | Views 527
kcpc 2022.04.02 0 527
103
2/4분기 성경통독 문제집이 준비되었습니다.
kcpc | 2022.04.02 | Votes 0 | Views 583
kcpc 2022.04.02 0 583
102
부활주일 성가대 칸타타 연습
kcpc | 2022.04.02 | Votes 0 | Views 536
kcpc 2022.04.02 0 536
101
고난주간 특별 새벽 기도회 / 4월 12일(화) -15일(금)
kcpc | 2022.04.02 | Votes 0 | Views 597
kcpc 2022.04.02 0 597
100
PCA 동남부 노회 (4월 4일 – 5일)
kcpc | 2022.04.02 | Votes 0 | Views 539
kcpc 2022.04.02 0 539
99
Daylight Saving이 시작됩니다.
kcpc | 2022.02.27 | Votes 0 | Views 624
kcpc 2022.02.27 0 624
98
새가족 교육
kcpc | 2022.02.27 | Votes 0 | Views 645
kcpc 2022.02.27 0 645
97
성찬식
kcpc | 2022.02.27 | Votes 0 | Views 737
kcpc 2022.02.27 0 737
96
3월 2일 부터 사순절이 시작됩니다.
kcpc | 2022.02.27 | Votes 0 | Views 755
kcpc 2022.02.27 0 755
95
권사(은퇴 협동 시무) 기도 모임
kcpc | 2022.02.27 | Votes 0 | Views 724
kcpc 2022.02.27 0 724