Announcements

ACTS 247 예배 회심 양육 선교적인 삶

교회소식

교우동정 (소천)

Author
office
Date
2021-01-23 15:02
Views
1198
김수남 집사님 아버님께서 지난주일에 한국에서 소천하셨습니다.

 
Total 182
Number Title Author Date Votes Views
122
가스펠프로젝트 5권 교재 신청
kcpc | 2022.06.18 | Votes 0 | Views 775
kcpc 2022.06.18 0 775
121
과테말라 선교지 답사
office | 2022.06.15 | Votes 0 | Views 817
office 2022.06.15 0 817
120
PCA 총회
office | 2022.06.15 | Votes 0 | Views 725
office 2022.06.15 0 725
119
정책 당회
kcpc | 2022.06.04 | Votes 0 | Views 747
kcpc 2022.06.04 0 747
118
방어운전 교육(수강료 $30/1인)
kcpc | 2022.05.28 | Votes 0 | Views 819
kcpc 2022.05.28 0 819
117
6월 5일 주일은 성찬예배로 드립니다.
kcpc | 2022.05.28 | Votes 0 | Views 719
kcpc 2022.05.28 0 719
116
일대일 제자훈련 신청자 모임
kcpc | 2022.05.28 | Votes 0 | Views 763
kcpc 2022.05.28 0 763
115
권사회 모임
kcpc | 2022.05.28 | Votes 0 | Views 662
kcpc 2022.05.28 0 662
114
5월 22일 유스그룹 PTA 모임
kcpc | 2022.05.08 | Votes 0 | Views 773
kcpc 2022.05.08 0 773
113
5월 22일에 세례 입교식
kcpc | 2022.05.08 | Votes 0 | Views 904
kcpc 2022.05.08 0 904