Announcements

ACTS 247 예배 회심 양육 선교적인 삶

교회소식

Total 159
Number Title Author Date Votes Views
109
PCA 교단 중보기도에 참여하실 분을 모집합니다.
kcpc | 2022.04.15 | Votes 0 | Views 550
kcpc 2022.04.15 0 550
108
제직회 (5월 8일)
kcpc | 2022.04.15 | Votes 0 | Views 458
kcpc 2022.04.15 0 458
107
선교회 모임 (5월 1일)
kcpc | 2022.04.15 | Votes 0 | Views 408
kcpc 2022.04.15 0 408
106
권사 기도회(4월 24일)
kcpc | 2022.04.15 | Votes 0 | Views 411
kcpc 2022.04.15 0 411
105
2022년도 여름 단기선교(7월 11-16일) 신청
kcpc | 2022.04.02 | Votes 0 | Views 518
kcpc 2022.04.02 0 518
104
헌금 특송 문의 안내
kcpc | 2022.04.02 | Votes 0 | Views 456
kcpc 2022.04.02 0 456
103
2/4분기 성경통독 문제집이 준비되었습니다.
kcpc | 2022.04.02 | Votes 0 | Views 514
kcpc 2022.04.02 0 514
102
부활주일 성가대 칸타타 연습
kcpc | 2022.04.02 | Votes 0 | Views 461
kcpc 2022.04.02 0 461
101
고난주간 특별 새벽 기도회 / 4월 12일(화) -15일(금)
kcpc | 2022.04.02 | Votes 0 | Views 484
kcpc 2022.04.02 0 484
100
PCA 동남부 노회 (4월 4일 – 5일)
kcpc | 2022.04.02 | Votes 0 | Views 443
kcpc 2022.04.02 0 443