Announcements

ACTS 247 예배 회심 양육 선교적인 삶

교회소식

Total 164
Number Title Author Date Votes Views
124
권사 기도회(6월 26일)
kcpc | 2022.06.18 | Votes 0 | Views 527
kcpc 2022.06.18 0 527
123
중고등부 PTA 임원 모임
kcpc | 2022.06.18 | Votes 0 | Views 531
kcpc 2022.06.18 0 531
122
가스펠프로젝트 5권 교재 신청
kcpc | 2022.06.18 | Votes 0 | Views 486
kcpc 2022.06.18 0 486
121
과테말라 선교지 답사
office | 2022.06.15 | Votes 0 | Views 586
office 2022.06.15 0 586
120
PCA 총회
office | 2022.06.15 | Votes 0 | Views 450
office 2022.06.15 0 450
119
정책 당회
kcpc | 2022.06.04 | Votes 0 | Views 484
kcpc 2022.06.04 0 484
118
방어운전 교육(수강료 $30/1인)
kcpc | 2022.05.28 | Votes 0 | Views 543
kcpc 2022.05.28 0 543
117
6월 5일 주일은 성찬예배로 드립니다.
kcpc | 2022.05.28 | Votes 0 | Views 445
kcpc 2022.05.28 0 445
116
일대일 제자훈련 신청자 모임
kcpc | 2022.05.28 | Votes 0 | Views 483
kcpc 2022.05.28 0 483
115
권사회 모임
kcpc | 2022.05.28 | Votes 0 | Views 375
kcpc 2022.05.28 0 375